Начало Последни новини Ремонтират читалището в с. Телериг със средства на МИГ „Тервел-Крушари“ по ПРСР

Ремонтират читалището в с. Телериг със средства на МИГ „Тервел-Крушари“ по ПРСР

Община Крушари ще ремонтира с европейски средства покривната конструкция на НЧ „Стефан Караджа-1936” с. Телериг. Безвъзмездното финансиране е 264 563 лв., осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група „Тервел-Крушари“. За качественото приключване на строителните дейности общината ще съфинансира проекта със 105 096 лв.

Основният ремонт на покривната конструкция с площ близо 654 кв. м., включва разкриване на покривна конструкция, цялостно премахване на старата конструкция, изграждане на нови подова подпокривна и покривна конструкции, подмяна на носещите греди и колони, поставяне на подпокривна изолация, препокриване на покрива, изграждане на нова инсталация за осветление с нови осветителни тела, изграждане на нова мълниезащитна инсталация и други.

С изпълнението на проекта ще се подобри материално-техническата база на НЧ „Стефан Караджа-1936” с. Телериг и ще се създадат условия за развитие на културен живот в селото. Срокът за изпълнение е до 30.06.2025 г.