Начало Политики и финансиране 4 компенсаторни мерки в ПМДР ще помогнат на сектора във връзка с...

4 компенсаторни мерки в ПМДР ще помогнат на сектора във връзка с войната в Украйна

Промяна в Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) ще даде възможност за подпомагане на операторите в сектор „Рибарство“ във връзка с последиците на войната на Русия срещу Украйна, съобщават от МЗм. Ръководителят на Управителния орган на Програмата Георги Събев изпрати официалното заявление за изменение. То предвижда включване на четири нови компенсаторни мерки, като средствата, пренасочени за компенсиране на работещите в сектора, възлизат на 13 197 850 лв. безвъзмездна финансова помощ. Промяната беше съгласувана в рамките на неформалните преговори с Европейската комисия, след което бе официално изпратена за одобрение.

Изменението на Програмата позволява да се предоставя обезщетение за временно преустановяване на риболовните дейности, за пропуснати приходи и за допълнителните разходи, причинени от сътресението на пазара в под-секторите риболов, аквакултури и преработка.

Продължава приемът на проекти за предоставяне на компенсации за временно преустановяване на риболовна дейност. Той стартира през декември, а крайният срок е 30.03.2023 г.

Предстои обявяването на приеми за подпомагане на операторите в подсектор „Риболов“, за горива, за под-сектор „Аквакултури“ ще може да се кандидатства за подкрепа за фураж и горива, а за подсектор „Преработка“ – за суровини (риба и рибни продукти) и гориво.