Начало Агроновини Земеделие Въпреки предизвикателствата: ДЗИ – Ген. Тошево отчете 2022 г. като успешна

Въпреки предизвикателствата: ДЗИ – Ген. Тошево отчете 2022 г. като успешна

Въпреки тежките финансови условия и предизвикателствата в аграрния сектор, ДЗИ отчита успешна 2022 г. година както по отношение на научните изследвания в областта на селекцията и агротехниката на основни за страната полски култури, така и по отношение на производството и реализацията на посевен материал, растениевъдна и животинска продукция. Това стана ясно на Общото отчетно събрание на учените на Добруджанския земеделски институт в Ген. Тошево за изминалата година.

Научният екип от 18 научни работници участва в разработване на четири научно-изследователски проекта, финансирани от Селскостопанската академия, свързани със селекцията и агротехниката при зърнено–житни, бобови култури и слънчоглед. През учебната 2022 г. в ДЗИ се обучават петима докторанти в задочна форма на обучение. Двама от тях подготвят дисертационни трудове по докторска програма „Растителна защита“, двама – по „Общо земеделие“ и един – по „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

Отчитат се високи резултати в селекционната дейност. През 2022 г. след успешно изпитване от ИАСАС (Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол) са признати 3 сорта зимна обикновена пшеница (Андрония, Индже, Роки 3), 2 сорта тритикале (Теран и Хокей), 4 линии слънчоглед (GTS51R, KM852R, SUD1R, 1065R) и 1 сорт ечемик (Скиптър).

През последните две години в изпитване в ИАСАС са включени 18 кандидат-сорта зърнено-житни култури (обикновена пшеница GT8-147, Радослава и Мъглица, GT12-99, GT9-232, Юлита, 168a-1, Роки 4, DAI2545-2-5, GT14-12 и Радослава; тритикале Галадриел, Румелиец, Андроник, Хелион 1 и Храбрин); двуреден пивоварен ечемик GT1888 и GT1896, 2 хибрида (Геника и Краси CLP) и 3 линии слънчоглед (KM172R, 3607A и 3607B).

Издадени са 5 сертификата за сортовете обикновена пшеница Шибил, Цвета и Чудомира и сортовете ечемик Брилянт и Ларимар. Поддържат се 65 броя сертификати, в т. ч. зърнено-житни култури – 45 (24 сорта обикновена пшеница, 10 – тритикале, 5 – твърда пшеница, 6 – ечемик); зърнено-бобови култури – 10 (6 сорта обикновен зрял фасул, 1 – леща, 2 – грах, 1 – нахут); маслодайни култури – 10 (1 сорт, 4 хибрида и 5 линии слънчоглед).

През 2022 г. Добруджански земеделски институт е продължил сътрудничеството си с фирми и институти предимно от Турция, Румъния, Казахстан, Молдова. Предоставяни или продавани са семена от сортове обикновена и твърда пшеница, ечемик, тритикале, линии и хибриди слънчоглед за изпитване или за включване в сортовата листа на съответната страна.

През 2022 г. в пълна схема на начално семепроизводство са включени: зимна обикновена пшеница – 31 сорта (11 безосилест и 20 осилест тип), твърда пшеница – 5 сорта, тритикале – 11 сорта, ечемик – 9 сорта, фасул – 4 сорта (Еликсир, Блян, Устрем, Скития), грах – 3 сорта (Мишел, Добротица, Кристал) и леща Илина.

Произведените през м. г. количества растениевъдна стокова продукция (10 280 тона) значително надхвърлят тези, произведени през предходната година. Общите приходи от реализиране на посевен материал, растениевъдна и животновъдна продукция, авторски права и др. надхвърлят значително тези от 2021 г., се посочва в отчетния доклад.