Начало Агроновини Животновъдство Животновъди получиха близо 615 000 лева за реализация на българско говеждо месо

Животновъди получиха близо 615 000 лева за реализация на българско говеждо месо

127 животновъди получиха 614 880 лв. по помощта de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“, съобщават от ДФ „Земеделие“.

Приемът по схемата продължи от 19 декември 2022 г. до 20 януари 2023 г., като съгласно указанията плащанията трябва да се извършат до 28 февруари 2023 г.

По помощта са подадени общо 149 заявления, като 144 от тях са допустими за подпомагане. На 127 животновъди е платено, като на останалите 17 средствата ще бъдат преведени след приключване на административните проверки.

Помощта се предоставя за животни, заклани в периода 1 октомври 2021 г. – 30 септември 2022 г., като размера на подпомагане е до 180 лв. на заклано говедо.

Говедата, предназначени за клане, следваше да са отглеждани най-малко през последните 4 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябваше да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо бе закланите животни да бъдат на възраст от 10 месеца включително, до навършване на 24 месеца.

От Фонда припомнят, че бюджетът на помощта de minimis е 1 440 000 лв. Тя има за цел да подкрепи родните производители да реализират отгледаните от тях говеда предвид геополитическата криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна, както и от продължаващите негативни последици от ковид пандемията.