Начало Агроновини Земеделие Земеделската гимназия в Ген. Тошево става център за високи постижения в образованието

Земеделската гимназия в Ген. Тошево става център за високи постижения в образованието

28 професионални гимназии ще бъдат модернизирани с над 96 милиона лева с цел повишаване на конкурентоспособността и развитие на партньорски взаимоотношения между професионалните гимназии, университетите, местните власти, образователните институции и компаниите. Един от бъдещите центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение е Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ в Генерал Тошево.

Изключително сме горди от факта, че след направена комплексна оценка по методология сме трети в страната от всички професионални училища в България и сред 28-те одобрени. Тази висока оценка е резултат от всекидневния труд, усилия и сърцатост, която влагаме в нашата работа в името на децата и семействата на нашата прекрасна Добруджа“, споделя за вестник „Аз-буки“ директорът Кристияна Иванова.

Тя с гордост припомня, че малкото градче носи славното име на ген. Стефан Тошев, Освободителя на Добруджа. „Гордеем се и с нашето училище, създадено само преди 34 години, за да осъществи връзката между училището и безкрайните ниви на Добруджа. Затова през годините обучението е подчинено на една цел – да служи на нуждите на обществото“, допълни Иванова.

Професионалната гимназия по земеделие е иновативно училище, с утвърден авторитет, което формира у учениците професионални знания и умения при подготовката им за социализация и реализация. „Редом със земеделската подготовка според Европейската референтна рамка се очертава развитието на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост. Тя е в синхрон със стратегията „Европа 2020“ и стратегията на училището“, допълва директорката на „Тодор Рачински“.

Екипът от учители продължава да развива предприемаческата култура в гимназията, която води и към постигане на високо качество на професионалното образование. А придобиваните умения в тази област са основа за усвояване на професионална пригодност и за самочувствие на работното място. Преподавателите в гимназията са висококвалифицирани специалисти, които залагат на творчество и иновативност в осъществяване на учебно-възпитателния процес, за да изграждат учениците като конкурентни, знаещи и можещи професионалисти и граждани на България и ЕС.

Със спечелен и реализиран проект по Националната програма „Региони в растеж“ учениците от Земеделската гимназия в Генерал Тошево се обучават в модернизирана и оборудвана със съвременни технологии STEM среда.

„Всички специалности, в които се обучават нашите ученици, са съобразени с динамично променящата се среда и нуждата от кадри в региона на Североизточна България – в областта на земеделието, икономиката, информационните технологии, хранително-вкусовата промишленост и интериорния дизайн. Дългогодишното ни сътрудничество и партньорство с Добруджанския земеделски институт, с местния бизнес са изключително важни за изграждането на учениците ни като отлични професионалисти по специалностите, в които се обучават. В комисиите за защита на дипломни проекти на държавните зрелостни изпити на професия „Техник-растениевъд“, специалност „Растителна защита и агрохимия“ например участваха професор от Добруджанския земеделски институт и агрономи от земеделски фирми, с които учебното заведение работи от години“, споделя директорът Кристияна Иванова. Точно при тях учениците придобиват практически знания и умения при провеждането на производствените си практики в реална работна среда.

С изключителен интерес при приема и обучението са професиите „Икономист“ и „Икономист-информатик“ със специалности „Земеделско стопанство“ и „Икономическа информатика“. „Тук нашите ученици още по време на обучението си доказват, че са конкурентоспособни със знанията и уменията си на световно ниво. Миналата учебна година за пореден път отборът на училището достигна финал на международната олимпиада по статистика, където зае второ място – гордост за нас, за семействата, за целия ни прекрасен град. Но трябва да се надгражда. Можем и успяваме. Тази година в това трудно международно състезание участвахме с шест отбора и завоювахме шест победи. Борбата бе между 393 отбора от цялата страна. Оставихме зад себе си представители на много математически, икономически и професионални гимназии. Два отбора са на първо място в страната, другите четири отбора също продължават за участие в следващия кръг на състезанието. Вярваме, че ще достигнем за пореден път европейски финал“, хвали се директорът на гимназията.

Тази учебна година предстои да завърши първият випуск от професия „Лаборант“, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусовите производства“. За придобиването на професионални знания и умения на високо ниво освен качествената подготовка в учебно-възпитателния процес, отличната материално-техническа база, осигурена в училището, отново от изключително важно значение е дългогодишното партньорство и сътрудничество с местния бизнес и фирми.

През 2022 г. завършва и първият випуск на учениците с професия „Дизайнер“, специалност „Интериорен дизайн“. През целия курс на обучение и при държавните квалификационни изпити всичко преминава на високо ниво. „При подготовката и разработването на дипломните проекти на учениците методическа помощ и подкрепа от високо професионално ниво им бе оказана от архитект. При защитата на дипломните проекти в комисията членове бяха и архитекти, които са дългогодишни партньори на гимназията. Защитата премина на изключително високо професионално ниво. Тази специалност е атрактивна, с много иновативни подходи при обучението, с много изяви и участия в конкурси и поддържа висок интерес у кандидатстващите ученици“, допълва директорът.

Чрез изградените и функциониращи в училището клубове по интереси се акцентира върху личностното развитие и разгръщането на талантите и способностите на всяко дете. Тук са привлечени и работят професионалисти от Добруджанския ансамбъл в клуб „Добруджа танцува“, художник в клуб „Рисуване“, специалист по музика в двете вокално-инструментални групи. Разнообразието от изградените клубове, сред които „Актьорско майсторство“, „Археология“, „Зелена химия“, „Биологично земеделие“, „Журналист“, „Скаут“, „Толерантност“, „Безопасност на движението по пътищата“ и др., дава възможност на учениците за творчество, изява, самочувствие, обогатяване на професионални знания и умения.

Училищният екип е убеден, че в днешния свят се изисква привличане на възможно най-голям брой родители, социални партньори, представители на бизнеса и НПО, съпричастни към училищните проблеми. В търсенето на нови методи и подходи за осигуряване на високо качество на придобиваното образование и професионална квалификация гимназията развива ползотворно сътрудничество с висши училища, с които съвместно разработват и учебните програми: Аграрния университет – Пловдив, Варненския свободен университет, Техническия и Икономическия университет във Варна и др.

Чрез участие и спечелени призови места в организирани от тях конкурси редица възпитаници на гимназията са приети предварително за студенти в различни специалности.

„Това, което ни отличава от другите, е високото равнище на общообразователна и професионална подготовка, успешната реализация на завършващите ученици във висши училища и на пазара на труда. Нашата мисия е да сме училище, предоставящо качествено професионално образование за успешен старт в живота. И при цялата динамика на обучението не забравяме най-главното – да създаваме хора и личности“, допълва Кристияна Иванова.

Източник: Аз-буки