Начало Последни новини НАЗ ще проведе отчетно-изборно събрание на 5 април

НАЗ ще проведе отчетно-изборно събрание на 5 април

Редовно общо отчетно-изборно събрание ще проведе Националната асоциация на зърнопроизводителите на 5 април от 10.00 часа, в хотел „Кингс Валей“ в Казанлъшки минерални бани.

В дневния ред на заседанието е включено изменение и допълнение на Устава на НАЗ и Правилника за организацията и дейността на сдружението.

Ще бъде приет Отчет за дейността на Управителния съвет и Годишен финансов отчет на сдружението към 31.12.2022 г.

Дневният ред включва още:

• Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет
• Освобождаване от длъжност и от отговорност на Председателя на Сдружението
• Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет
• Освобождаване от длъжност и от отговорност на Председателя и членовете на Контролния съвет
• Избор на Председател на Сдружението и членове на Управителния съвет
• Избор на Контролен съвет на Сдружението
• Приемане на бюджета на Сдружението и определяне на годишния членски внос