Начало Политики и финансиране Одобриха проект на ДЗИ-Ген. Тошево по ПРСР за демонстрационни дейности

Одобриха проект на ДЗИ-Ген. Тошево по ПРСР за демонстрационни дейности

Одобрен е проектът на Добруджанския земеделски институт по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1. „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съобщават от научното звено.

Подпомагането по тази подмярка е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп до знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

Проектът на ДЗИ е насочен конкретно към извършване на демонстрационни дейности и действия по осведомяване в селекцията и агротехниката на полски култури.

След обявяване на темите и датите на провеждане на обученията на интернет-страницата на института и в медиите, желаещите да се включат в мероприятията по отделните демонстрационни дейности могат да го направят, като заявят участието си лично на място в ДЗИ или на посочените в обявите телефони за контакти.

Изработена е Програма на планираните демонстрационни дейности и теми, както и лекторите от ДЗИ, която може да бъде видяна ТУК.