Начало Политики и финансиране МЗм: Подпомагането заради войната в Украйна ще се запази като миналата година

МЗм: Подпомагането заради войната в Украйна ще се запази като миналата година

Мярката за подпомагане на земеделските производители във връзка с войната в Украйна стартира през 2022 г. с бюджет от 426 млн. лева, като стойността ще се запази и тази година, уточниха от Министерството на земеделието.

Последствията от войната поставиха българското селско стопанство пред сериозни предизвикателства заради безпрецедентното поскъпване на основни производствени ресурси – енергия, торове, фуражи, несигурност на земеделските пазари и др. В тази връзка и предвид продължаващата криза, Министерството на земеделието обоснова необходимостта от своевременна подкрепа на сектора и в съвместни усилия с Министерството на финансите беше осигурен бюджет в размер 213 млн. лева. Подпомагането представлява 50 % от миналогодишния бюджет, в ситуация на приет Закон за удължаване на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

„Не трябва да се разбира, че това ще бъде цялата помощ за настоящата календарна година. Бихме искали да направим уточнението, че в рамките на продължаващ бюджет – общият размер на подпомагането за земеделските стопани във връзка с войната в Украйна ще запази миналогодишната стойност от 426 млн. лева. Съответно оставащите 50 %, в размер на 213 млн. лева, ще бъдат изплатени като втори транш в рамките на календарната 2023 г.“, посочват от Министерството.