Начало Политики и финансиране Над 52 хиляди земеделци получиха средства по преразпределителното плащане

Над 52 хиляди земеделци получиха средства по преразпределителното плащане

Над 107 милиона лева бяха изплатени по Схемата за преразпределително плащане (СПП), съобщиха от ДФ „Земеделие“. Подпомагане получиха 52 501 земеделски стопани, подали заявление за Кампания 2022. Изчисленията са извършени след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин и на база данните от окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022, одобрен със Заповед на министъра на земеделието от 31.01.2023 г.

Ставката за подпомагане по схемата е в размер на 140,81 лв. за един хектар. Схемата за преразпределително плащане предоставя подпомагане за първите до 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

От Фонда припомнят, че за Кампания 2021 плащането по схемата бе извършено в края на месец март миналата година. Тогава на земеделските стопани бяха преведени 104 млн. лв.