Начало Политики и финансиране 70,5 милиона лева е преходната национална помощ за тютюн за Кампания 2022

70,5 милиона лева е преходната национална помощ за тютюн за Кампания 2022

Финансов ресурс в размер до 70 500 000 лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2022 г. утвърди на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Право на подпомагане по тази схема имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007-2009 г. Продукцията им следва да е изкупна и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).

Размерът на подпомагането е обсъден с бранша на Консултативен съвет по тютюна, проведен на 17 януари 2023 г.

Ставките за отделните сортови групи тютюн за Кампания 2022 са определени със Заповед на министъра на земеделието. Те остават същите, както за предходните две години, тъй като одобреният бюджет по схемата за Кампании 2020-2022 е един и същ.

Ставките са:

І. „Басми“:

• за тютюнопроизводители с количества до 1 тон включително по 2,07 лв./кг (1,34 лв. + 0,73лв.);

• за тютюнопроизводители с количества над 1 тон до 2 тона по 2,01 лв./кг (1,34 лв. + 0,67 лв.);

• за тютюнопроизводители с количества над 2 тона по 1,34 лв./кг;

ІІ. „Каба Кулак“ по 1,05 лв./кг;

ІІІ. „Бърлей“ по 0,77 лв./кг;

ІV. „Виржиния“ по 0,61 лв./кг.

Допустими за участие в схемата са тютюнопроизводителите, които продължават да извършват земеделска дейност. Те трябва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. или да са вписани в базата данни на производителите на тютюн. Друго условие, което им дава основание да получат субсидии по схемата, е да са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в системата на БАБХ. Третото условие, което им дава право да получат подпомагане, е да са регистрирали правно основание за най-малко 0,1 ха (чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП).

Преходната национална помощ за тютюн се прилага от 2015 г. и се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд „Тютюн“. Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.