Начало Политики и финансиране Разясняват Стратегическия план за земеделието в Каварна на 23 март

Разясняват Стратегическия план за земеделието в Каварна на 23 март

През месец март Националната служба за съвети в земеделието чрез своите Мобилни общински офиси ще продължи информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г., съобщават от НССЗ.

По този начин земеделските стопани от по-отдалечените населени места, които не са имали възможност да присъстват на събитията, проведени от МЗм и териториалните областни офиси на НССЗ, ще се запознаят с условията за прилагането на Стратегическия план и инструментите по него. Информационните събития на тема „Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.“ ще се проведат в периода 14 – 29 март 2023 г. в 28 общини в страната.

В област Добрич такава среща ще има в Каварна. Тя е на 23.03.2023 г. в залата на общината на ул. „Добротица“ № 26 от 10.00 часа.

По време на тези срещи експертите от НССЗ ще представят различните интервенции, които са разписани в Стратегическия план и ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите.