Начало Политики и финансиране Възможностите за подкрепа на агробизнеса представи в Добрич Българският фермерски съюз

Възможностите за подкрепа на агробизнеса представи в Добрич Българският фермерски съюз

В Добрич се проведе шестото събитие, част от Националната информационна кампания „Възможности за подкрепа на земеделските стопани – 2023 г.“ на Български фермерски съюз. То беше открито от председателя му Георги Стоянов, който запозна присъстващите с мисията и дейността на организацията. Той подчерта и основната идея на кампанията – информиране на земеделските стопани за всички възможности, от които могат да се възползват.

Николай Вюстен направи експертна оценка относно съвместимостта на проектите с финансиране по ПВУ с Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“. В панела „Очаквания към старта на Кампания 2023 – възможности и основни предизвикателства за агросектора“ Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието и Петър Кировски, директор на дирекция „Растениевъдство“, Министерство на земеделието, разясниха новите интервенции и правила при директни плащания и агроекология за 2023 г. В третата част „Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България“ Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, представи всички нови възможности за подкрепа на инвестиции в агросектора през 2023 г. по Плана, след което в дискусионен формат бяха обсъдени въпроси и възникнали казуси.

Събитията продължават, като те са с отворен достъп за всички заинтересовани в градовете: Хасково, Кърджали, Смолян, Плевен, Перник, Благоевград, Видин и Велико Търново.

„Български фермерски съюз“ е национално представено сдружение с нестопанска цел, а членовете му вече наброяват стотици представители от всички сегменти на земеделието и преработвателната промишленост. Част от идеите, задачите и предизвикателствата, които са заложени при структурирането на организацията са свързани с подобряване дейността и конкурентоспособността на земеделските стопани, производители, преработватели и търговци, прецизно управление на селското, горското и рибовъдните стопанства, провеждане на активен диалог с държавните органи.