Начало Новини Три поекта за енергийна ефективност от област Добрич минаха предварителна оценка по...

Три поекта за енергийна ефективност от област Добрич минаха предварителна оценка по ПРСР

Три проекта на общини от област Добрич за енергийна ефективност по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони минаха предварителната оценка. Общо в страната първия етап за получаване на финансиране са преминали 122 проекта.

Община Тервел кандидатства за средства за повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост. Община Добричка иска да въведе мерки за енергийна ефективност на сградата на Основно училище „Отец Паисий“ в с. Батово. Проектът на Община Балчик е за повишаване на енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски” в с. Оброчище.

Държавен фонд „Земеделие“ извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, съобщават от Фонда.

Заявената безвъзмездната финансова помощ чрез тези 122 проекта е в размер на 106 054 895 лв. Определеният бюджет по процедура „Енергийна ефективност“ обаче е в размер сам на 29 337 000 лева.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван списък с предварително класираните проекти.