Начало Лов и риболов Прием по десет процедури на ПМДРА ще се открие през 2023 г.

Прием по десет процедури на ПМДРА ще се открие през 2023 г.

През настоящата година се планира откриване на приеми по десет процедури от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. Това обяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев и ръководител на Управляващия орган на ПМДРА по време на първото заседание на Комитета за наблюдение, с което бе обявено и официалното стартиране на Програмата за периода 2021-2027 г. Нейният общ бюджет е 121 349 569 млн. евро (малко над 237 млн. лева) безвъзмездна финансова помощ, като разпределеният финансов ресурс от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер на 84 944 698 млн. евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 36 404 871 млн. евро или 30% от бюджета.

„За четвърта поредна година не бе допусната загуба на средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., въпреки сложната икономическа ситуация, породена от пандемията COVID-19 и войната в Украйна, благодарение на добрата съвместна работа между екипите на министерството и ДФЗ“, припомни Георги Събев относно изпълнението на приключващата програма.

„През 2022 г. нарасна броят на прекратените договори, поради невъзможността на част от бенефициентите да изпълнят поетите ангажименти по Програмата“, отбеляза заместник-министърът. По тази причина и с цел секторът да бъде подкрепен, както и да бъде минимизиран негативният ефект от повишаването на цените на основни суровини и материали, необходими за осъществяване на дейността на операторите, екипът на УО разработи методика за предоставяне на компенсации на операторите в сектор „Рибарство“. „Подкрепата е за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и за допълнителни разходи, свързани със сътресението на пазара в подсекторите – риболов, аквакултури и преработка“, разясни Георги Събев.

Той уточни, че първият прием беше обявен в края на 2022 г. и е за временно преустановяване на риболовна дейност, като по него могат да се подават проекти до 30 март 2023 г. И допълни, че приемите за компенсация на операторите за горива, фураж и суровини стартираха в края на месец февруари, като крайният срок за подаване на проектни предложения е до 26 май 2023 г.

Заделеният финансов ресурс по компенсаторните мерки е малко над 13 млн. лева. Преди една седмица Европейската комисия одобри изменението на ПМДР по ускорена процедура, за да може финансовият ресурс по предварително обявените приеми да достигне до операторите в сектор „Рибарство“ възможно най-скоро.

Договорените средства общо по Програмата възлизат на 164,56 млн. лева безвъзмездна финансова помощ (БФП) или 81 % от бюджета на ПМДР. Изплатените средства са в размер на 124,64 млн. лева БФП или 76% от общия бюджет. Сертифицираните публични средства към март 2023 г. са на стойност. 119,57 млн. лева или 59% от бюджета на програмата. „Убеден съм, че в края на 2023 г. ще наваксаме лекото изоставане по отношение на всички показатели и няма да бъде допусната загуба на средства в края на програмния период“, заяви заместник-министър Събев. И допълни, че в тази връзка, освен успешното приключване на проектите по националните мерки, се разчита и на изпълнението на проектните предложения по стратегиите на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ). Той каза още, че се работи в тясно сътрудничество с екипа на Националната рибарска мрежа, така че да сме максимално полезни на МИРГ, на потенциалните кандидати и на бенефициентите.

Заместник-министър Събев благодари на членовете на КН на ПМДР 2014-2020 г. за подкрепата през изминалите години и изрази увереност, че ще продължи успешното сътрудничество и занапред.

Стелианос Митолидис, началник-отдел в Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към ЕК, приветства също участниците в събитието, като отличи постигнатите добри резултати в работата на екипа на Управляващия орган. „За следващите 10 години е договорена успешна програма за сектора. Много важна е процедурата за Зеления пакт“, каза той. И допълни, че се работи активно за развитие на рибарство до 2050 г. в контекста на Стратегията за биоразнообразие, чийто цели вече са одобрени от държавите членки. От дирекцията предлагат план за действие в областта на морското дело за намаляване на натиска върху морската среда, разширяване на защитените територии, инициативата за енергиен преход, с оглед украинската криза и увеличените разходи за производство, с цел плавен преход към нов бизнес модел.

Той поздрави България и затова, че е една от само двете държави членки на ЕС, в които се създаде възможност за използване на финансови инструменти със съфинансиране от тематичната програма. „През новия период общо 12 държави обмислят подобен вариант, но само в две – България и Естония това вече не е просто теоретична възможност, а наличен инструмент на разположение на рибарския сектор”, заяви представителят на Европейската комисия.

Членовете на Комитета по наблюдение обсъдиха индикативната годишна рамка за новата програма по морско дело, рибарство и аквакултури, както и критериите за процедурите, които се планират за стартиране през настоящата година.