Начало Пазари Регионални производители представят местни продукти на изложение в Добрич

Регионални производители представят местни продукти на изложение в Добрич

В Добрич бе официално открито двудневното изложение на местни продукти, организирано от Министерството на земеделието. Днес и утре в зала „Добротица“ се представят над 65 малки фирми – производители и търговци на храни, напитки и занаятчийски стоки от селските райони. Това е петото подобно изложение, което Министерството организира от миналата година насам. Първите четири се проведоха в Бургас, Ямбол, Русе и Монтана. Във форума се представят продукти, произведени на териториите на Местните инициативни групи (МИГ), финансирани по подхода „Водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На официалното откриване присъства заместник-министърът на земеделието Георги Събев, Стефан Спасов – отговарящ за подхода ВОМР, областният управител Здравко Здравков, кметът на Община Добричка Соня Георгиева, на Тервел Симеон Симеонов, зам.-кметът на Добрич Росица Йорданов.

„Радвам се, че в рамките само на няколко месеца успяхме да организираме цели пет изложения. МИГ са организациите, които спомагат за прилагане на подхода ВОМР. Този подход помага на местните общности, на местния бизнес, а също и на културните дейци да получат по-голяма видимост, да работят в тясно сътрудничество и така да помагат за развитието на общностите. В предходния период на територията на страната имаме 64 МИГ. За новия програмен период, с финансов ресурс над 280 милиона евро ще бъдат финансирани над 100 МИГ, които ще помагат на местните производители да засилват своята регионална идентичност. На все по-голям интерес се радват тези изложения, което ни радва като администрация. Това показва, че малките български производители са все по-търсени“, заяви Георги Събев, който е и ръководител на Програмата за развитие на селските райони, по която се финансират Местните инициативни групи.

Соня Георгиева подчерта, че изключително много се радва на домакинството на МИГ Добричка на това събитие, което се утвърждава не само в регионален, но и в национален мащаб. „Радвам се, че участват толкова много местни производители. Такива събития са важни за нашия регион , контактът с потребителя е много ценен за популяризиране на продуктите, което е от важно значение за малкия бизнес“, посочи тя.

Предстои да се подготвят новите стратегии за развитие на местните общности и планиране на новия програмен период. За всяка МИГ се планира финансов ресурс от порядъка на 8-9 милиона лева.