Начало Пазари Продължава поевтиняването на основните зърнени и маслодайни култури

Продължава поевтиняването на основните зърнени и маслодайни култури

Продължава тенденцията на поевтиняване на основните зърнени и маслодайни култури в страната, сочи текущият анализ на Министерството на земеделието. Към 22 март 2023 г. средната изкупна цена на ечемика се понижава с 1,7% на седмична база, а тези на пшеницата (хлебна и фуражна), слънчогледа и царевицата – в рамките на 6,4% – 8,2%.

Към 22 март средната изкупна цена на хлебната пшеница е 467 лв./тон, при 499 лв./тон седмица по-рано и 637 лв./тон преди една година. При фуражна пшеница цените са съответно 440 лв./тон, 480 лв./тон и 617 лв./тон.

Цената на царевицата е 449 лв./тон, при 489 лв./тон преди седмица и 600 лв./тон преди година. При слънчогледа цените са съответно 851 лв./тон, 918 лв./тон и 1 912 лв./тон.

Слънчогледът вече се изкупува с 55,5% по-евтино, отколкото по същото време на миналата година. По-умерено са спаднали цените на пшеницата (с 26,7% за хлебната и с 28,7% – за фуражната) и царевицата (с 25,2%).