Начало Агроновини Земеделие Признаха два нови сорта тритикале на Добруджанския земеделски институт

Признаха два нови сорта тритикале на Добруджанския земеделски институт

Със Заповед на Министъра на земеделието и храните, в началото на април портфолиото от тритикале на Добруджанския земеделски институт в Генерал Тошево се обогати с още два нови сорта – Андроник и Хелион 1, съобщиха от научното звено.

Предизвикателството да се съчетае високата продуктивност и стабилност на фона на изменението на метеорологичните условия е изпълнено и двете линии успешно се справят при почвено-климатичните условия на страната, както показват данните от пунктовете на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/, посочват от ДЗИ.

Двата сорта са изпитвани в продължение на две години и са показали висок продуктивен потенциал. Средната им продуктивност е съответно 816 kg/da за Андроник и 855 kg/da за Хелион 1, което спрямо националния стандарт Колорит е превишение от 5,45% и 10,6%.

Освен високите добиви, двата нови сорта се отличават и с повишен брой класоносни стъбла. И двата сорта се характеризират с комплексна устойчивост към брашнеста мана и кафява ръжда и с висока студоустойчивост. Към настоящия момент са внедрени в схема на начално семепроизводство, като се очаква след 2 години Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево да предложи семена от тях на земеделските производители.

Авторският колектив на двата сорта включва проф. д-р Валентин Байчев, доц. д-р Христо Стоянов, доц. д-р Татяна Петрова, доц. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Соня Донева и гл. ас. д-р Йорданка Станоева, а при сорт Андроник – и гл. ас. д-р Иван Белчев. Тъй като селекционният процес е изключително сложен и трудоемък, ръководството на ДЗИ – Генерал Тошево и авторският колектив изказват своята огромна благодарност на всички земеделски техници, работници-полевъди и лаборанти, които са вложили своя труд в създаването на двата сорта.