Начало Политики и финансиране Фермерски организации от 5 държави с декларация за забрана на вноса на...

Фермерски организации от 5 държави с декларация за забрана на вноса на зърно от Украйна

Фермерски организации от България, Полша, Румъния, Чехия и Словакия проведоха среща за иницииране на съвместни действия във връзка с кризата в земеделския сектор в част от европейските страни, породена от интензивния украински внос на селскостопански продукти. Срещата се състоя в полския град Раколупи Дуже, в непосредствена близост до границата с Украйна, съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите.

В срещата взе участие и новият министър на земеделието на Полша г-н Роберт Телус, който пое ангажимент да работи в близко сътрудничество с министрите на земеделието на засегнатите от украинския внос страни в Европа в търсене на ефективно и дългосрочно решение на общия проблем на бедстващите фермери от Източна Европа.

Срещата протече при изключително високо напрежение, емоционалност и решителност за крайни действия от страна на фермерите от ощетените от украинския внос европейски страни. Стана ясно, че проблемите на фермерите от България, Полша, Румъния, Чехия и Словакия са идентични и са сериозна заплаха за множество земеделски браншове. Складовете на селскостопанските производители са пълни със собствена продукция, пазар за местното производство липсва, транспортната логистика в повечето страни е блокирана.

Водени от необходимостта от защита на общите си интереси и поминъка си, фермерските организации подписаха съвместна декларация, в която излагат своите основни искания:
-Незабавна забрана на вноса на зърнени и маслодайни култури от Украйна в България, Полша, Румъния, Чехия и Словакия;
-Ограничаване на транзитните доставки на селскостопански продукти от Украйна, които преминават през България, Полша, Румъния, Чехия и Словакия;
-Спешна интервенция от страна на ЕС на пазара на България, Полша, Румъния, Чехия и Словакия за изкупуване на съществуващите запаси на зърно с европейски произход при интервенционна изкупна цена от 300 евро/тон.

Земеделските организации поставят двуседмичен срок, в който европейските институции да предприемат мерки за постигането на заложените в декларацията искания. Фермерските организации следва да използват двуседмичния срок, за да запознаят националните си власти със съдържанието на съвместната декларация и да изискат съдействие от своите президенти, министри-председатели, министри, евродепутати и други, които да изложат исканията на родните си фермери пред европейските институции и да преговарят за постигането им.

Фермерите от засегнатите от украинския внос страни изразиха категорично своята решителност и готовност да протестират ефективно в Брюксел – сърцето на европейските институции, и да отстояват интересите и поминъка на местните европейски фермери.