Начало Политики и финансиране Стартира прием по мерки 10 „Агроекология“ и 11 „Биоземеделие“ от ПРСР

Стартира прием по мерки 10 „Агроекология“ и 11 „Биоземеделие“ от ПРСР

Със заповед на служебния министър на земеделието Явор Гечев стартира прием на заявления за продължаващи ангажименти по мерки 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съобщават от МЗм. Заявления за плащане ще се приемат в общинските служби по земеделие заедно със заявленията за подпомагане за интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2023.

Допустими кандидати са земеделски стопани, които изпълняват продължаващи ангажименти по двете мерки, част от ПРСР за програмния период 2014-2020 г.

С пълния текст на заповедта земеделските стопани могат да се запознаят ТУК: