Начало Агроновини ДФЗ: Системата за електронни услуги работи и всички функционалности в нея са...

ДФЗ: Системата за електронни услуги работи и всички функционалности в нея са достъпни за земеделците

В Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ към момента има регистрирани 56 432 земеделски стопани, като 19 228 от тях са направили това в рамките от 01.03.2023 г., информират от ДФЗ.

Кампанията по директни плащания за 2023 г. е първа от новия програмен период. Интервенциите, схемите и мерки, включени в Стратегическия план, са 51, като почти половината от тях ще се прилагат за първи път от тази Кампания. В тази връзка привеждането на системите ИСАК и СЕУ в съответствие с изискванията за администрирането на подаваните заявления и осъществяване на контрол, изискват определено технологично време. Средният наклон за всеки заявен за подпомагане парцел и видим за съответния бенефициент, ще се определя на база информация, извлечена от цифровия модел на релефа и ще става след приключване на очертаването на парцелите, като резултатите от тези изчисления ще бъдат включени към данните за всеки конкретен парцел в заявлението.

Държавен фонд „Земеделие“ своевременно разработва алгоритми, тестване на функционалности и контроли, необходими за осигуряването на безпроблемна работа на двете системи. По-голямата част от тях вече е готова и работеща в ИСАК.

Към момента в СЕУ е създадена възможност за заявяване на интервенции, за които има действаща нормативна уредба. За целта, в индивидуалните профили на земеделските стопани са заредени всички актуални данни за Кампания 2023, предоставени от външни институции. В това число се включват цифрови географски слоеве, данни за брой и вид животни, референтна и специализирана информация. Системата вече е отворена и всички налични функционалности в нея са достъпни за работа от земеделските стопани. По този начин на земеделските стопани се спестява време и сами могат да направят своя избор по отношение на интервенциите, схемите и мерките, за които желаят подпомагане.

От стартирането на 12.05.2023 г. на възможността да се заявяват през СЕУ интервенциите за Кампания 2023, вече има 815 кандидати, които са очертали 99 098 ха., включени в 26 358 парцела.

Общо до момента за Кампанията са отворени 26 480 заявления, с които се кандидатства за интервенциите на площ, като в тях са очертани 572 878 парцели с обща площ 2 230 839 хектара.

Към същия момент се заявяват и интервенции, които са на глава животно, като в 6383 заявления са декларирани 435 220 животни, от които 323 357 дребни преживни и 111 863 едри животни.