Начало Политики и финансиране Земеделски стопани от Област Добрич ще получат безвъзмездно над 25 милиона лева...

Земеделски стопани от Област Добрич ще получат безвъзмездно над 25 милиона лева от ПРСР

С европейско финансиране 52 земеделски производители в област Добрич ще модернизират стопанствата си. Сключените договори са на обща стойност 52,7 милиона лева, от които 25,6 милиона лева са безвъзмездни средства, осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, съобщават от Областния информационен център.

Одобрени са 10 проекта от община Добричка, следвани от общините Балчик и Каварна с по 9 проекта. На територията на община град Добрич ще се реализират 7 проекта. От община Генерал Тошево договори за финансиране са подписали 6 земеделски производителя и по 4 одобрени проекта има в общините Шабла и Тервел. От община Крушари финансирани ще получат трима производители.

За над 31 млн. лв. са договорите на 34 производителя от секторите „Плодове и зеленчуци“, „Етеричномаслени култури“ и „Зърнено-житни култури“, като 15,6 млн. лв. са безвъзмездно финансиране. Средствата ще бъдат вложени в разширяване на производството, закупване на земеделска техника и инвентар, внедряване на иновативни машини, съоръжения и оборудване, прилагане на цифрови технологии, повишаване на енергийната ефективност на стопанството и др.

С подкрепата от програмата, признатата група на производители в сектор „Мляко“, със седалище гр. Добрич, ще закупи за своите членове оборудване и механизация, свързани с поддържане на животновъдните обекти, осигуряване на храна за животните, събиране и съхранение на прясното мляко, и др. Общата стойност на проекта е 868 708 лв., от които 434 354 лв. са безвъзмедни.

Над 9,6 млн. лв. европейски средства ще получат 17 животновъдни стопанства за подобряване на производствените процеси, оптимизиране на разходите, повишаване на продуктивността, прилагане на мерки по опазване на околната среда и др. Те ще инвестират над 10 млн. лв. собствени средства.

С успешното изпълнение на проектите, 52 стопанства от Област Добрич ще бъдат по-конкурентноспособни, иновативни, прецизни, ефективно използващи ресурсите и опазващи околната среда.