Начало Политики и финансиране Млади фермери от област Добрич развиват стопанствата си с еврофинансиране

Млади фермери от област Добрич развиват стопанствата си с еврофинансиране

По 48 895 лева ще получат безвъзмездно 6 млади земеделски стопани от област Добрич. Общата подкрепа възлиза на 293 370 лв. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по приема 2022 г. по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Одобрените млади производители ще развиват стопанствата си предимно в сектор „Плодове и зеленчуци“ на територията на общините Тервел, Балчик, Каварна и Генерал Тошево.

Безвъзмездните финансови средства земеделските стопани ще вложат в увеличаване на обработваемите площи, модернизация и механизация на стопанствата, както и в обучение по опазване компонентите на околната среда. Изплатено им е първото плащане от по 24 447 лв. или общо 146 685 лв.

Екипът на Областен информационен център – Добрич, напомня на одобрените кандидати, че до изтичане на пет години от сключване на административния договор за финансиране да поддържат на видно за обществеността място плакат или табела, или да включат на електронната си страница кратко описание на подпомаганата дейност. Всички задължителни мерки за публичност са описани в Условията за изпълнение към пакета с документи, публикуван на уеб страниците на ИСУН 2020 и Държавен фонд „Земеделие“.