Начало Политики и финансиране ССА и Казахският аграрен университет подписаха меморандум за сътрудничество

ССА и Казахският аграрен университет подписаха меморандум за сътрудничество

В Селскостопанската академия се проведе среща между проф. Гулвира Есенбаева, преподавател в катедра „Агрономия, селекция и биотехнологии“ на Казахския национален аграрен изследователски университет в Алмати и председателя на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов, съобщиха от ССА.

Проф. Банов представи накратко дейността на Академията, нейната структура, научните ѝ постижения и програми. Същото направи и проф. Есенбаева.

По време на срещата беше подписан и от страна на председателя на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов Меморандумът за сътрудничество между Казахския национален аграрен изследователски университет – Алмати и Селскостопанска академия. Споразумението вече носеше подписа на ректора на Казахския национален аграрен изследователски университет проф. Ахилбек Куришбаев.

Меморандумът има за цел да подпомогне съвместните инициативи между страните в областта на обмена на учени, научните разработки и изследователската дейност, като дава възможност за сключване и на допълнителни конкретни споразумения.
На срещата присъстваха и представители на Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово.