Начало Агроновини Земеделие НССЗ анкетира земеделци по повод създаване на приложение за сателитни наблюдения

НССЗ анкетира земеделци по повод създаване на приложение за сателитни наблюдения

Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ провежда анкетно проучване сред земеделските производители в България във връзка с изпълнението на финансиран от Европейската космическа агенция проект. Той е на тема „Разработване на приложение за крайни потребители за наблюдение и анализ на селскостопански култури въз основа на сателитни наблюдения и интелигентни модели (AGROMOAPP).

С анкета се цели да се установи предпочитаното от фермерите съдържание и източници на информация във връзка с отглеждането на земеделски култури в т.ч. на определените в проектното предложение култури (пшеница, царевица и слънчоглед), както и на обща земеделска информация.

Анкетата е създадена в онлайн формат и може да бъде намерена тук:

Всеки желаещ земеделски производител обработващ земеделска земя може да попълни анкетата. Попълването на анкетата отнема около 10 мин. Участието в нея е напълно доброволно и по желание – анонимно.

Проект AGROMOAPP се финансира по Плана за подкрепа на европейските държави, сътрудничещи на Европейската космическа агенция, като НССЗ е един от основните изпълнители и работи по проекта съвместно с „Агромо“ ООД и Аграрен университет – Пловдив.

Основната цел на проекта е разработване на web приложение (Agromo) за наблюдение и анализ на три пилотни земеделски култури – пшеница, слънчоглед и царевица въз основа на сателитни наблюдения и интелигентни модели. Планирано е приложението да съдържа и друга интересна земеделска информация, както и специален модул, чрез който ще се предоставя на земеделските стопани съвети и препоръки в т.ч. в случай на установено при наблюдението забавено и/или нехомогенно развитие на културите. Приложението се очаква да бъде използвано както от земеделските производители отглеждащи полски култури, така и от съветници, научни работници и изследователи в областта на земеделието.