Начало Пазари Земеделската земя в област Добрич достигна средна цена от 2 832 лева...

Земеделската земя в област Добрич достигна средна цена от 2 832 лева за декар

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич е била 2 832 лв. за един декар, което е с 37% повече в сравнение с 2021 година, съобщиха от местното статистическо бюро. Спрямо средната стойност за страната (1 428 лв./дка) през 2022 г. средната цена на нивите в областта е двойно по-висока – 98.3%. Спрямо предходната 2021 година, през 2022 г. увеличение се отчита и на средната цена на земеделската земя – с 37.3% и продължава да бъде най-висока в цялата страна.

През 2022 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Добричка – 3 366 лв. на декар, което е с 47.9% повече спрямо предходната година. Повишение в цената на сделките с ниви през 2022 г. спрямо предходната година има в общините Генерал Тошево и Крушари, съответно 44 и 5.6%.

В област Добрич средната цена за наем или аренда на един декар ниви достига 125 лв., което е с 16.8% повече спрямо 2021 година. През 2015 година средната рента е била 82 лева. В сравнение със средната цена за страната (63 лв./дка), през 2022 г. в област Добрич е била двойно по-висока. Средната цена за наем или аренда на един декар постоянно затревени площи е 39 лева.

През 2022 г. най-висока е средната цена за наем или аренда на един декар ниви в община Балчик – 157 лв., като спрямо 2021 г. тя отбелязва ръст от 22.7%. Най-ниска е рентата в Тервел – 105 лв. Увеличение в цената спрямо предходната година е отбелязано във всички общини от областта.