Начало Политики и финансиране Заместник-министър Йоцев: За МЗХ е приоритет да се възстанови напояването на земите

Заместник-министър Йоцев: За МЗХ е приоритет да се възстанови напояването на земите

Екипът на Министерството на земеделието и храните си е поставил за цел да се възстанови напояването и да се използва в максимална степен потенциалът на плодородната българска земя. Работим и за повишаване на степента на продоволствена сигурност и подреден пазар. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на конференцията „Устойчиво земеделие в ЕС и Украйна: Стратегии, иновации и успешни практики“ в Пазарджик.
„Пазарът ще възвърне интереса към производството и ще гарантира реализацията. Много са важни разпределението на продукцията, почвеното плодородие, всички елементи на модерното земеделие“, заяви заместник-министърът.
В отговор на въпроси от присъстващите земеделски производители той акцентира върху възможностите и мерките, които насърчават малките земеделски производители.

Заместник-министър Йоцев подчерта, че технологиите, производителността и кооперирането се решаващи за пазарния успех на стопаните. Той акцентира и върху значението на териториалното разпределение на отделните производства, като подчерта, че не може да се подпомага всичко навсякъде, тъй като така не се оползотворява потенциалът на земеделската земя.

Той информира участниците в конференцията, че в момента се подготвя концепция за тържищата на земеделска продукция и разясни значението на правилното райониране, съобразено с пазарната ситуация.

„В работата с браншовите организации се опитваме да вкараме в порядък цялата агрохранителна верига и да работим не отделно за растенивъдство, животновъдство или рибарство, а в комплекс от фермата до трапезата“, каза още заместник-министър Александър Йоцев.

„Трябва да работим заедно, за да създадем перспективи пред земеделските производители“, заяви той.
Значението на напояването и модернизацията в агросектора бе подчертано и от организатора на конференцията, председателя на ПП Обединени земеделци Петя Ставрева.