Начало Политики и финансиране От 5 до 31 октомври животновъдите, кандидати за обвързана подкрепа, доказват реализация...

От 5 до 31 октомври животновъдите, кандидати за обвързана подкрепа, доказват реализация на продукцията

От 5 до 31 октомври 2023 г. фермерите, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2023 г., трябва да докажат произведената и реализирана от тях продукция, съобщават от ДФЗ.

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода 01.10.2022 г. – 30.09.2023 г. Това е разписано в разпоредбите в чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

При описа на документите кандидатите попълват актуална за Кампания 2023 електронна бланкова таблица. Описаните в нея счетоводни документи трябва да отговорят на изискванията на нормативната уредба. Това означава, че в електронните таблици задължително се вписват всички реквизити, чрез които могат да се извършат необходимите административни проверки. Те трябва да съответстват на регистрацията на фермерите в ИСАК (физическо или юридическо лице/едноличен търговец).

Реализираните на пазара мляко и млечни продукти се удостоверяват по следните интервенции:

Интервенция за обвързано подпомагане на млечни крави – МлК,
Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави в развъдни програми – МлК-РП,
Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави от застрашени породи с реализация на мляко – К-ЗП,
Интервенция за обвързано подпомагане за овце и кози от застрашени породи с реализация на мляко – ДПЖ-ЗП,
Интервенция за обвързано подпомагане на овце и кози в развъдни програми с реализация на мляко – ДПЖ-РП,
Интервенция за обвързано подпомагане на биволи – Биволи.

За да получат субсидия, фермерите трябва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти по съответната интервенция от гореизброените.

Реализираните на пазара животни се удостоверяват по следните интервенции:

Интервенция за обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – К-ЗП,
Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави – МеК,
Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми с реализация за месо – МеК-РП,
Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – ДПЖ-ЗП,
Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми с реализация на месо – ДПЖ-РП.

За да получат субсидия, фермерите следва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества животни по съответната интервенция. Реализацията на животните може да бъде извършена както в България, така и извън страната, като за всеки от двата случая се попълва съответния електронен образец.

Образците са публикувани и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).