Начало Политики и финансиране Ще стартира нов сайт за Стратегическия план

Ще стартира нов сайт за Стратегическия план

Скоро ще стартира нов сайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони 2023 -2027 г. Работим по структурирането на информацията по начин, който съществено да се повиши прозрачността и нивото на информираност за подпомагането в сектор „Земеделие“, тъй като този основен документ покрива цялата тематика на директни плащания, селски райони, лозарска програма и пчеларска програма. Това каза заместник-министърът на земеделието Таня Георгиева по време на онлайн включване за откриването на форум „Фермата“ 2023, който се провежда в гр. Стара Загора. Заместник-министърът допълни, че целта по изграждането на сайта е да бъде полезен на всяка една заинтересована страна, която да може да търси и намира цялата необходима информация на едно място.

Тя подчерта, че процесът по промените, които се правят в Стратегическия план, е динамичен предвид новите политики на европейско ниво, а също така и предвид корекциите, които страната ни вижда след анализиране на прилагането на Плана до момента.

Заместник-министър Георгиева припомни, че в периода от септември до края на октомври тази година бяха комуникирани и гласувани промените по Стратегическия план, в рамките на Комитета по наблюдение, с всички заинтересовани страни. Тъй като документът попада под разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие беше следвана задължителната процедура към Министерство на околната среда и водите (МОСВ), които да одобрят така предложените промени. След вече полученото позитивно становище на МОСВ предстои следващата седмица и финалното приемане на проекта за промени по Плана на ниво Министерски съвет. До средата на декември проектът на промени на Стратегическия план ще бъде изпратен към Европейската комисия и ще стартират преговорите по предложените промени.