Начало Последни новини Министър Вътев: България може да бъде мост на науката и практиката между...

Министър Вътев: България може да бъде мост на науката и практиката между Азия и Европа

„Надявам се, че България може да бъде мост на науката и практиката на ноу хау трансфера в земеделието, не само между Турция и Западните Балкани, а въобще между Азия и Европа.“ Това заяви министър Вътев по време на конференция на тема: „Аграрната наука в аграрната практика“ в рамките на Деветото издание на изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ в Пловдив, информират от МЗХ.

„Намираме се на такова ключово място, имаме огромен научен потенциал и такъв огромен потенциал на биоразнообразие, почвено разнообразие, страхотни традиции в земеделието“, заяви министър Вътев. Той допълни още, че това зависи от всеки един от нас. „Ако ние наистина заработим в ефективни приятелски и коректни отношения с нашите съседи и приятели от по-далечни страни, България може да бъде един център за високо развита аграрна наука, която да даде възможност и на българското земеделие да отиде на онези нива за което има исторически данни, природен капацитет и човешки потенциал“, каза още той.

По време на конференцията бяха дискутирани теми свързани с научни продукти и услуги, ориентирани към потребностите на земеделския бизнес и обществото. Направена бе презентация за развитието на сътрудничеството между Република Турция и по-специално Тракийски университет – Одрин със Селскостопанската академия и аграрните университети в България. Обсъдиха се бъдещи перспективи на сътрудничество от гледна точка на бизнеса и как двете страни възнамеряват да се кооперират в сферата на развъждането, семепроизводството и бизнеса със семена. Проф. д-р Иван Боевски от департамент „Икономика“ на Нов Български Университет направи презентация на тема: „Дигитална платформа за управление и анализ на социално-икономическите данни, свързани с възстановяването на почвеното здраве“.

На конференцията присъстваха над 120 представители на национални и местни браншови организации и научните среди.

Сред официалните участници в събитието бяха Фатон Пеци, министър на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово, д-р Абдула Ал Мандус, президент на Световната метеорологична организация, проф. д-р Ялчън Кая от Тракийски университет – Одрин, Република Турция, г-н Ариан Бугари, политически съветник на Министерство на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово и проф. д-р Виолета Божанова, председател на Селскостопанска академия.