Начало Пазари ДЗИ-Ген. Тошево: Българската селекция пшеница и ечемик все повече се търси в...

ДЗИ-Ген. Тошево: Българската селекция пшеница и ечемик все повече се търси в чужбина

Макар и с бавни темпове, интересът към българската селекция на пшеница започва да расте. Факторите за положителната тенденция са много, посочват от Добруджанския земеделски институт – Ген. Тошево.

„В условията на пазарна несигурност и климатични промени въпросът за себестойността на продукцията изпъква на преден план. В производството трябва да се търси и ефективност. Не може да се разчита само на добив. Сортовете на Добруджански земеделски институт се изпитват и на инфекциозен участък при различни условия, и в пунктовете на системата на ИАСАС, и се отличават с високо ниво на устойчивост към икономически важните болести“, изтъкват от ДЗИ.

Доц. д-р Галина Михова – селекционер на зърнено-житни култури, споделя своето впечатление, че през последната година не случайно расте интересът към българската селекция на пшеница и ечемик. Тя се отличава със сериозна ефективност по отношение усвояването на торовите продукти. А ако се влагат по-малко продукти за растителна защита и е налице по-добро усвояване дори на минимални количества, ефектът е налице.

В момента сме свидетели на една доста влошена фитопатологична среда. Тази среда е динамична, с различната селекция се вкарват различни патотипове на болестите.

С какви болести се налага да се борят земеделските стопани? През последните няколко години лимитиращ фактор се оказва жълтата ръжда. Това е свързано с възможността за презимуване на патогена и с навлизането на някои патотипове, които са нетипични за нашата страна и климатичните условия. Динамичните температури, високата влажност точно по време на изкласяване са много благоприятна възможност за разпространение на патогена, който е изключително труден за контрол.

„Селекцията на пшеница е изключително сложен и продължителен процес, отнемащ десетки години. Именно затова българската наука си поставя цели, отговарящи на търсенето и нуждите на земеделските стопани в дългосрочен план. Това води до успехи на селекцията не само у нас, но и в чужбина.

Акцент в селекционната програма по зърнено-житни култури – не само пшеница, а и ечемик, тритикале, твърда пшеница – винаги е било повишаването на адаптивния потенциал на новите сортове“, категорична е доц. Михова.

След подробен анализ на динамичните пазарни и климатични условия селекционерите от Добруджански земеделски институт подбират подходящ изходен материал, като разчитат на сортове, които са донори на положителни признаци, и ги включват в селекцията с цел създаване на генетично разнообразие.

Голяма част от сортовете са на изключително високо ниво по отношение на студоустойчивост и сухоустойчивост. Това е необходимо, защото студоустойчивостта е свойство, което дава възможност на сорта да бъде оптимално закален, така че и при такива стресови условия, когато е налице динамика на температурата, да няма опърляне, съответно да има добра възможност да стартира вегетацията. Акцентът върху сухоустойчивостта през последните години разбираемо е много голям“.

Въпреки че търговията със зърно не стимулира в достатъчна степен високото качество на зърното, селекционерите от Добруджански земеделски институт работят върху повишаване на хлебопекарните характеристики на пшеницата. Приоритет в селекцията е високото и стабилно ниво на качествените показатели, особено при пшеницата. Тук става въпрос за производство на хляб и хлебни изделия без да се добавят подобрители. В лабораторията по хлебопекарни качества се изследват качествените показатели не само на зърното, а и технологичните показатели на хляба. ДЗИ предлага на зърнопроизводителите сортове, които при различни климатични условия реализират добро качество.

Селекцията на Добруджански земеделски институт жъне успехи зад граница. Расте броят на сортовете зърнено-житни култури, вписани в сортовата листа на Турция. Там българската пшеница се отличава с високи добиви и безспорно качество.

Акцентът в Република Турция е качество. Все по-атрактивни са и сортовете твърда пшеница и ечемик. През 2023 година са регистрирани два сорта ечемик – Тангра и Ахат, единият от които е с много сериозна продуктивност и се използва едва ли не като стандарт за продуктивност в района на Коня. Тази година беше признат сорт Оникс – зимен пивоварен ечемик, който се отличава с уникално качество и покрива всички критерии на Европейската пивоварна конвенция по отношение нивото на качествени показатели.