Начало Политики и финансиране Определена е ставката по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури за...

Определена е ставката по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури за 2023 г.

Определена е ставката по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК).

Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, за 2023 г. тя е в размер на 75,10 лева на хектар за земеделски стопанства до 10 ха, 57,89 лева на хектар за земеделски стопанства между 10 и 30 ха и 31,29 лева на хектар за земеделски стопанства над 30 ха.