Начало Политики и финансиране Над 2 500 земеделци се включиха в срещите за разясняване на Стратегическия...

Над 2 500 земеделци се включиха в срещите за разясняване на Стратегическия план

Кампанията продължава с експерти от НССЗ в 19 областни града

Националната информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България премина при засилен интерес от земеделските стопани, посочват от Министерството на земеделието. Тя се проведе в периода 06-16 февруари и в него участваха над 2500 стопани, съобщават от МЗм.

По време на срещите бе подробно разяснен начинът за предоставяне на директните плащания в новия програмен период. Екосхемите, както и условията и критериите за тяхното прилагане, като част от новите мерки в СПРЗРС, бяха също във фокуса на информационната кампания. Друг акцент на дискусиите бяха стандартите за добро земеделско и екологично състояние на почвата. Експертите от Министерството на земеделието представиха информация и за инвестиционните мерки включени в Плана, както и промените в нормативната база. Теми на срещите бяха и наклона на терените, контрола на прилагането на препарати за растителна защита, както и системата за мониторинг.

Стопаните проявиха интерес към мерките за ландшафтна инфраструктура. Подпомагането на протеинови култури, биологичното земеделие и необработваемите площи, изискванията за пасища, подпомагането на животновъдите и пчелните семейства, почвената покривка и глобите при палене на стърнища, бяха също разисквани. Дебатираха се и обвързаното подпомагане в планинските райони, както и интервенцията, отнасяща се за опрашването.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите териториални областни офиси ще продължи националната информационна кампания на Министерството на земеделието за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. По този начин земеделските стопани, които не са имали възможност да участват в информационните срещи и искат да се запознаят допълнително за условията за прилагането на Стратегическия план и инструментите по него, ще могат да го направят в периода 20-28 февруари 2023 г. в 19 областни града на страната. Добрич не е сред тях, тъй като в града се състояха две презентации.

Голям интерес и две презентации на Стратегическия план в Добрич

По време на тези срещи експертите от НССЗ ще представят различните интервенции, които са разписани в Стратегическия план и ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите. График на срещите е публикуван на сайта на НССЗ. Всички презентации от проведената национална информационна кампания са на разположение на земеделските стопани на сайта на Министерството на земеделието.